Skupština bez kontrolne funkcije u 2017.

Prethodna godina je gotovo cijela protekla uz bojkot rada Skupštine Crne Gore od strane kompletne opozicije, a krajem godine jednog njenog dijela. U takvim okolnostima došlo je do značajnog pada u kvalitetu rada parlamenta koji se posebno osjetio u vršenju kontrolne funkcije. Uočljiv je drastičan pad u korišćenju instrumenata koji stoje na raspolaganju poslanicima za…

Ajme

U prethodnih nekoliko dana imala sam priliku da u Zagrebu slušam o iskustvima učešća građanki i građana u izradi budžeta i drugih politika, te mogućnostima za olakšanu komunikaciju sa zaposlenima u javnoj upravi. Posebno inspirativna i napredna rješenja ima Grad Rijeka. Naime, ovaj grad je, između ostalog, izradio internet stranicu proračun(ajme) putem koje je svima…

Izborne kalkulacije

U Crnoj Gori do sada nisu održani izbori oslobođeni sumnje u regularnost i zloupotrebu državnih resursa. Korišćenje nekog od socijalnih davanja je jedan od temelja kupovine birača. Kao odgovor na sumnje u zloupotrebe, krivične kazne i kritike da pomoć od partijskih interesa ne može da stigne do onih kojima stvarno treba, krenulo se u projekat…

Demokratija lošeg zdravlja

Budućnost Evropske unije, perspektiva zemalja Zapadnog Balkana i ostalih koje su za članstvo u ovom (ne više tako) ekskluzivnom klubu, ali i uslovi za, sad već izvjesni, ”razvod” jedne od najuticajnijih evropskih država i Unije, samo su neka od pitanja koja su u centru pažnje nakon referenduma u Velikoj Britaniji. Odluka Britanaca da napuste EU…