Palata snova/The Palace of Dreams

Da li znate kako Ismail Kadare vidi pakao totalitarne države? Kao vješto izgrađen sistem u kojem je sve pod kontrolom, gdje su i snovi opasni, podložni klasifikaciji i interpretaciji. Zaposleni u Ministarstvu snova, ili Tabir Saraju, imaju zadatak da sakupljaju, tumače, arhiviraju ili procesuiraju sve potencijalno opasne snove po opstajanje Otomanske imperije (ili staljinističke Albanije,…

Populism: An Internal Worry of EU’s Future

By Vasilije Krivokapić The long-lasting days of stability, progress and integration of the EU are long gone. After the infamous 2008 recession crisis that shook the foundations of the fragile world economic system, the EU has been stagnating and endangered, as it was facing the biggest conundrums from its inception. Besides the already mentioned economic…

Geopolitika i Zapadni Balkan: Slabi li uloga EU/Resurgence of geopolitics in the Western Balkans – is the EU’s dominant role diminishing?

Vasilije Krivokapić Nakon gotovo decenije dominantnog uticaja i uloge koju je EU imala na Zapadnom Balkanu (ZB), u posljednje dvije godine je evidentan porast interesovanja nekih starih, ali i novih država koje žele da učvrste svoje prisustvo u regionu. Rusija, Turska, zalivske zemlje, i naročito Kina, pokušavaju podjednako da politički i ekonomski uspostave svoju geopolitičku…

Ajme

U prethodnih nekoliko dana imala sam priliku da u Zagrebu slušam o iskustvima učešća građanki i građana u izradi budžeta i drugih politika, te mogućnostima za olakšanu komunikaciju sa zaposlenima u javnoj upravi. Posebno inspirativna i napredna rješenja ima Grad Rijeka. Naime, ovaj grad je, između ostalog, izradio internet stranicu proračun(ajme) putem koje je svima…