PINpoint

PINpoint – Sto dana Vlade

Screen Shot 2017-03-07 at 13.26.51Nova 41. crnogorska Vlada je izabrana u Skupštini Crne Gore 28. novembra 2016. godine pa se 7. marta završio period u okviru kojeg bi kabinet trebalo da bude pošteđen kritika, odnosno prvih sto dana rada. Ovaj vremenski okvir nije dovoljan da se ispuni bilo koja agenda. Međutim, svaka odgovorna Vlada u prvom periodu tokom kojeg se mjere rezultati njenog rada povuče dovoljan broj poteza koji je na ključan način pozicioniraju i određuju kurs njenog daljeg djelovanja. Stoga smo u ovom osvrtu na sto dana rada Vlade premijera Duška Markovića analizirali njegov ekspoze, saopštenja i materijale sa svih sjednica Vlade, te aktivnosti ministarstava i novinske članke, a u cilju definisanja prvih uspjeha i izazova. Početak mandata novog kabineta obilježila je duboka politička i ekonomska kriza, izuzetno loša bezbjednosna situacija i serija protesta.