Ponašanje poslanika: pravila i sankcije

O sankcionisanju lakših i težih povreda Etičkog kodeksa za agenciju MINA izvršna direktorka Politikon mreže Jovana Marović: Kako kometarišete nedavna dešavanja u parlamentu Crne Gore, na sjednici Adminstrativnog odbora? Šta je, prema Vašoj ocjeni, razlog za takvo stanje i netrpeljivost između poslanika? Javni diskurs u Crnoj Gori je zagađen oštrom retorikom, verbalnim sukobima, etiketiranjem i…

Intervju za agenciju MINA

Mislite li da bi se moglo desiti u nekoj bliskoj budućnosti da EU i NATO Crne Gore direktno ili indirektno traže odlazak onih koji su godinama na vlasti i dolazak novih lidera? Marović: Šta EU i NATO zvaničnici mogu potencijalno da traže od vlasti iza zatvorenih vrata predmet je spekulacija, ali bilo kakav zahtjev ove…

Kreiranje javnih politika na nivou EU

Na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore, u petak, 19. maja 2017. godine, u sklopu Škole međunarodnog prava i diplomatije u organizaciji studentskog udruženja Adamas, izvršna direktorka Politikon mreže Jovana Marović održala je predavanje na temu ,,Uloga državnih i nedržavnih aktera u kreiranju politika na nivou EU”. Jovana je na samom početku predstavila studentima osnovnu ideju,…

Javna uprava daleko od servisno orjentisane i depolitizovane

Komentar jednog od osnivača Politikon mreže i bivšeg ministra iz redova opozicije u Vladi izbornog povjerenja Borisa Marića za dnevni list Vijesti Kako komentarišete razrješenja politički ”nepodobnih” kadrova nakon smjenjivanja vlasti kako na državnom, tako i na lokalnom nivou? Koje javne funkcionere, po zakonu, Vlada ili lokalna vlast može razriješiti ili smijeniti u određenom vremenskom…

Is the EU Sleeping in the Western Balkans?

The CEU Center for European Neighborhood Studies (CENS) and the Friedrich Ebert Stiftung (FES) office in Budapest hosted an international conference on April 24, 2017 entitled “Western Balkans between Internal Transitions and the European Integration Process”. The conference addressed transition processes in the Western Balkans, examined the role of the EU and the urgency for…