Naš tim/Our team

Jovana Marović je doktorirala na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Tema njejovana-2nog rada je demokratski deficit u političkom sistemu Evropske unije. Radila je kao savjetnica za Evropsku uniju u sektoru multilaterale Ministarstva inostranih poslova, savjetnica za međunarodne odnose i evropske integracije u kabinetu predsjednika Opštine Budva, koordinatorka istraživanja u Institutu alternativa i specijalna savjetnica ministra rada i socijalnog staranja. Jovana je članica BiEPAG-a, bavi se predavačkim i trenerskim poslom, ima konsultantsko iskustvo rada na projektima Svjetske banke, SIGMA i CARE. Članica je radne grupe za poglavlje 23, Pravosuđe i temeljna prava, u procesu pregovora za članstvo Crne Gore u EU. Učestvovala je u International Visitors Leadership Programme-u State Department-a. Jovana je izvršna direktorka Politikon mreže.

dino

Dino Rastoder je diplomirao na Univerzitetu Kocaeli (Izmit, Turska), u okviru četvorogodišnjeg programa na smjeru Medjunarodni odnosi. Četvrtu godinu osnovnih studija je proveo kao gostujući student u okviru Erasmus programa na Univerzitetu primjenjenih nauka u Hagu na smjeru za evropske studije. Pohađao je Školu javnih politika Instituta alternativa. Trenutno je angažovan kao saradnik u Politikon mreži.

*

jelenaJelena Petrović je diplomirala na Humanističkim studijama, odsjek Diplomatija i međunarodni odnosi, dok je specijalističke studije završila na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore na odsjeku za međunarodno pravo. Pohađala je Školu demokratije Centra za građansko obrazovanje, kao i školu Euroatlantizma. Praksu je završila u okviru međunarodno pravne klinike u UNHCR. Trenutno je angažovana kao saradnica u Politikon mreži.

***

Jovana Marovic holds a PhD from the Faculty of Political Science in Belgrade with dissjovana-2ertation on the European Union’s democratic deficit. She has worked as a counsellor for the European Union in the Ministry of Foreign Affairs’ multilateral department, an advisor for International Relations and European Integration in the Cabinet of the Budva Municipality’s Mayor, the research coordinator at the Institute Alternative and a special advisor to the Minister of Labour and Social Welfare. Jovana is a member of the BiEPAG, engaged in lecturing, has consulting experience working on the World Bank, SIGMA and CARE’s projects. She is also a Member of the Working Group for Chapter 23, Judiciary and Fundamental Rights, within the Montenegrin Accession Negotiations for EU membership. She has participated in the US State Department’s International Visitors Leadership Programme. Jovana is co-founder and executive director of the Politikon Network.

dino

Dino Rastoder graduated from the Kocaeli University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department for International Relations (Izmit, Turkey). During bachelor studies, he took a place in Erasmus Youth Exchange programme and spent a year at The Hague University of Applied Science, Department for European Studies (The Hague, The Netherlands). He attended several specialized programs including the Institute Alternative’s Public Policy School. Currently he is engaged as an associate in the Politikon network.

jelenaJelena Petrovic graduated from the Humanistic Studies, International Relations and Diplomacy, while she finished her specialist studies at the Law Faculty, department for the international law, University of Montenegro. She attended several specialized programs including the School on Democracy, Centre for civic education, and Euro-Atlantic school. Jelena completed practice in the framework of international legal clinics, UNHCR. Currently she is engaged as an associate in the Politikon network.