Evropski parlament o Crnoj Gori: mnogo razloga za brigu

Evropski parlament u nacrtu rezolucije o Crnoj Gori koja je juče razmatrana u Odboru za spoljne poslove izražava ozbiljnu zabrinutost zbog nivoa korupcije i organizovanog kriminala i ugrožavanja slobode medija u zemlji. Zbog toga imamo paradoksalnu situaciju u kojoj je Crna Gora hvaljena kao najuspješnija u procesu integracije Zapadnog Balkana, dok je istovremeno opterećuju isti…

Planovi bez integriteta/Plans without integrity

Iako će Agencija za sprečavanje korupcije tek nakon 15. aprila sačiniti godišnji izvještaj o sprovođenju planova integriteta u 2016. godini, što zbog zakonskih rješenja, što zbog sadržaja samih planova, već sada je jasno da su rezultati izuzetno ograničeni. Fokus Agencije tokom protekle godine ograničen je na praćenje dinamike usvajanja planova integriteta, pa je u skladu…