Klauzula balansa i crnogorski pregovori

Naglašavanje mogućnosti aktiviranja klauzule balansa tokom posjete komesara Johanesa Hana Crnoj Gori ima isti cilj kao i kada su tu opciju u pregovorima nedavno pomenule četiri crnogorske nevladine organizacije: da ukaže na nezadovoljavajući odnos izvršne vlasti prema evropskoj perspektivi države i, što je još važnije, prema garantovanju ljudskih prava i sloboda, kao i da podstakne…

Šta EU očekuje od Crne Gore?/What does the EU expect from Montenegro?

Strategija Evropske komisije o kredibilnoj perspektivi Zapadnog Balkana u ocjeni stanja prepoznaje suštinske probleme u zemlji, od elemenata zarobljene države do veza sa organizovanim kriminalom i korupcijom na svim nivoima unutar Vlade, do preplitanja javnog i privatnog interesa. U Strategiji se, takođe i pored ostalog, jasno navodi značaj slobodnih medija, nezavisnog pravosuđa, sprovođenja usvojenih antikorupcijskih…

EU 2025.

Komentar za dnevni list Vijesti o perspektivi proširenja EU na Zapadni Balkan Uključivanje izrade Strategije za uspješno pristupanje Srbije i Crne Gore Evropskoj uniji u redosled planiranih koraka koji bi trebalo da vode ujedinjenijoj, jačoj i demokratskijoj Uniji je samo po sebi pozitivno. To što je Unija u prvi plan stavila Crnu Goru i Srbiju…

Pet godina pregovora/Five years of negotiations

Nakon pet godina pregovora za punopravno članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji broj otvorenih poglavlja prestaje da bude reper uspjeha. Ovo je dovoljno dug period u okviru kojeg su rezultati reformi morali biti vidljiviji, a boljitak za građane opipljiviji. Drugim riječima, usvajanje zakona i strateških dokumenata nije dovoljno za vladavinu prava. I u ovom, tehničkom,…

Ponašanje poslanika: pravila i sankcije

O sankcionisanju lakših i težih povreda Etičkog kodeksa za agenciju MINA izvršna direktorka Politikon mreže Jovana Marović: Kako kometarišete nedavna dešavanja u parlamentu Crne Gore, na sjednici Adminstrativnog odbora? Šta je, prema Vašoj ocjeni, razlog za takvo stanje i netrpeljivost između poslanika? Javni diskurs u Crnoj Gori je zagađen oštrom retorikom, verbalnim sukobima, etiketiranjem i…

Intervju za agenciju MINA

Mislite li da bi se moglo desiti u nekoj bliskoj budućnosti da EU i NATO Crne Gore direktno ili indirektno traže odlazak onih koji su godinama na vlasti i dolazak novih lidera? Marović: Šta EU i NATO zvaničnici mogu potencijalno da traže od vlasti iza zatvorenih vrata predmet je spekulacija, ali bilo kakav zahtjev ove…