Komentari/Commentaries

Klauzula balansa i crnogorski pregovori

Naglašavanje mogućnosti aktiviranja klauzule balansa tokom posjete komesara Johanesa Hana Crnoj Gori ima isti cilj kao i kada su tu opciju u pregovorima nedavno pomenule četiri crnogorske nevladine organizacije: da ukaže na nezadovoljavajući odnos izvršne vlasti prema evropskoj perspektivi države… Read More ›

EU 2025.

Komentar za dnevni list Vijesti o perspektivi proširenja EU na Zapadni Balkan Uključivanje izrade Strategije za uspješno pristupanje Srbije i Crne Gore Evropskoj uniji u redosled planiranih koraka koji bi trebalo da vode ujedinjenijoj, jačoj i demokratskijoj Uniji je samo… Read More ›