Dobro upravljanje/Good governance

Organizacija državne uprave

Naš komentar za Vijesti o organizaciji državne uprave i broju ministarstava: Ključno pitanje je da li je postojeći broj ministarstava zaista optimalan i neophodan, odnosno da li su pojedini poslovi iz nadležnosti Vlade zahtijevali posebne resore. Na ova pitanja smo… Read More ›

Ajme

U prethodnih nekoliko dana imala sam priliku da u Zagrebu slušam o iskustvima učešća građanki i građana u izradi budžeta i drugih politika, te mogućnostima za olakšanu komunikaciju sa zaposlenima u javnoj upravi. Posebno inspirativna i napredna rješenja ima Grad… Read More ›