Aktivnosti/Activities

CEPS Laboratorija ideja/CEPS Ideas Lab

Laboratorija ideja je godišnja konferencija Centra za studije evropske politike (CEPS) iz Brisela koja okuplja različite zainteresovane strane, od donosilaca odluka do akademika i predstavnika think tank. Ovogodišnju konferenciju, koja je održana 22-23. februara u Briselu, otvorio je predsjednik Evropske komisije Žan… Read More ›

Emisija “Replika” o Strategiji proširenja EU/TV show “Replika” on the EU-WB Enlargement Strategy

O Strategiji za kredibilnu perspektivu proširenja i pojačan angažman Evropske unije na Zapadnom Balkanu u emisiji “Replika” na RTCG govorili su: dr Gordana Đurović, profesorka Ekonomskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, Momčilo Radulović, predsjednik Evropskog pokreta u Crnoj Gori, i dr Jovana Marović, izvršna direktorka Politikon… Read More ›