Komentari/Commentaries

Civil Sector in EU membership talks

Naš komentar za časopis Eurokaz Kancelarije za evropske integracije o novom pristupu EU u pregovorima i ulozi civilnog društva u procesu integracije:

Novi pristup EU upravo je i osmišljen kako bi, kroz praćenje reformi u dužem vremenskom periodu, bio obezbijeđen visok stepen demokratizacije u državama kandidatima za članstvo. EU se opredijelila za otvaranje najzahtjevnijih poglavlja na samom početku pregovora sa Crnom Gorom zbog negativnih iskustava koje je imala u prethodnim talasima proširenja, ali i zbog stanja demokratije i vladavine prava u Crnoj Gori i ostalim državama regiona.

Međutim, pregovori Crne Gore sa EU traju već šest godina, uz izuzetno ograničene rezultate, što zahtijeva nove instrumente sa EU nivoa, prvenstveno za praćenje aktivnosti koje države sprovode, kao i za izvještavanje o njima. Evropska komisija je najavila nove mehanizme u kredibilnoj strategiji proširenja, ali oni tek treba da budu osmišljeni i razvijeni u praksi. Uz to, za kvalitetne reforme je potrebna posvećenost obje strane. Crnogorska vlada je samo retorički posvećena, dok u praksi donosi kontroverzne odluke i ne mari za zakone.

Uloga civilnog društva je da ukazuje na pravce za unapređenje javnih politika i prakse, pa će ono i nastaviti da svojim održivim predlozima utiče na jačanje demokratije i vladavine prava. Do sada se uključivanje organizacija civilnog društva u proces kreiranja javnih politika zaustavljalo formalnim poštovanjem procedure uz Vladino ignorisanje predloženih rješenja, bez obzira na njihov kvalitet. Stoga govorimo o standardnom odnosu između Vlade i civilnog društva, bez obzira na fazu integracije, u okviru kojeg organizacije civilnog društva ispunjavaju svoju misiju, dok Vlada i vladajuća partija ne samo da ne obezbjeđuju smisleno učešće civilnog društva u procesu donošenja odluka, već ga i često targetiraju i stavljaju u negativan kontekst.

Tekst možete pročitati i na internet prezentaciji www.eu.me.

%d bloggers like this: