Aktivnosti/Activities

Beogradski bezbjednosni forum 2017/Belgrade Security Forum 2017

Jovana Marović, izvršna direktorka Politikon mreže, učestvovala je u radu ovogodišnjeg Beogradskog bezbjednosnog foruma koji je održan od 10. do 13. oktobra, u okviru panela “Šta ako zapadni Balkan nikad ne postane dio Evropske unije?”

Neka od pitanja o kojima je raspravljano tokom panela su bila:

  • Kako zaustaviti demokratsko nazadovanje u državama Balkana?
  • Kako su rastuće nejednakosti uticale na dinamiku odnosa između balkanskih država i EU, kao i na regionalnu dinamiku?
  • Koji su to novi oblici javnih nemira i otpora i kako artikulisati njihove zahtjeve?
  • Kako je skorašnji rast populizma širom Evrope uticao na populizam na Balkanu?
  • Koja je uloga civilnog društva na Balkanu u vremenu neizvjesne integracije regiona u EU?

***

Jovana Marović, the Executive Director of the Politikon Network, participated in the work of the Belgrade Security Forum (10-13 October 2017) within the session “What if the Western Balkans never become part of the European Union?”

Some of the issues that have been discussed during the session were:
• How to stop democratic backsliding in the Balkan states?
• How do the rising inequalities affect the dynamics between the Balkan states and the EU, as well as the regional dynamics?
• What are the new forms of popular unrest and resistance, and how to articulate their demands?
• How does the recent rise of populism across Europe affect populism in the Balkans?
• What is the role of Balkan civil society in the times of an uncertain EU future for this region?

 

%d bloggers like this: