Aktivnosti/Activities

Poziv za studente: Međunarodna istraživačka grupa

Politikon mreža, studentska organizacija ADAMAS, Međunarodna mreža studenata prava i Crnogorsko udruženje studenata političkih nauka (MAPSS) sa zadovoljstvom objavljuju:

Poziv za članove Međunarodne istraživačke grupe za izradu studije na temu

,,Vladavina prava i borba protiv korupcije u Crnoj Gori”.

Rok za prijave: 10. septembar 2017. godine

Poziv je namijenjen: studentima prava i političkih nauka, mladim pravnicima i politikolozima, kao i onima koji su zainteresovani za vladavinu prava i borbu protiv korupcije.

Međunarodna istraživačka grupa okupiće studente i mlade profesionalce iz više desetina zemalja širom svijeta s ciljem analiziranja i kritičkog razmatranja ključnih dilema pravnog uređenja i političkog sistema Crne Gore, sa jedne strane, i Srbije, Hrvatske, BiH i drugih zemalja Evrope i svijeta, kao i sistema EU, sa druge strane, radi podsticanja rasprave o aktuelnim problemima i dobrim praksama u ostvarivanju vladavine prava i borbe protiv korupcije.

U pokušaju da se ostvari ideja vladavine prava, oni koji tome teže suočavaju se od davnina, a i danas, s nizom prepreka, kao što su: apsolutna vlast, partijska država, korumpiranost pravnog i političkog sistema, neefikasno pravosuđe, ograničen pristup pravdi, primjena načela vladavine prava na način koji potire samo to načelo, diskriminatorski zakoni, nepotizam, partokratija, odnosno partijsko manipulisanje demokratijom, kao i pravni i politički monopoli. Namjera je da se studijom ukaže na postojeće stanje u oblastima zakonodavstva, pravosudnog sistema, borbe protiv korupcije, ljudskih prava, demokratske političke kulture i uticaj na javne politike u Crnoj Gori. Ukoliko ste zainteresovani za neku od pomenutih oblasti studije, inovativni i analitični, željni da steknete nova znanja i unaprijedite vještine istraživanja i pisanja, pozivamo vas da se prijavite za članove naše Međunarodne istraživačke grupe.

Studija će biti predstavljena na međunarodnoj konferenciji pod nazivom Mir, pravda i jake institucije, koja će biti održana u Podgorici u novembru 2017. godine. Konferencija je dio serije međunarodnih konferencija SDG+, koje će biti organizovane u 17 različitih zemalja širom Evrope, Amerike, Azije i Afrike sa ciljem promovisanja Globalnih ciljeva održivog razvoja i zagovaranja implementacije Agende Ujedinjenih nacija za održivi razvoj do 2030.godine.

O studiji

Studija predstavlja opis realnih problemskih situacija, baziranih na konkretnim podacima i istraživanjima, koje su relevantne za oblasti vladavine prava i borbe protiv korupcije. Studija se sastoji od opisa problema, predloga i preporuka kako problem treba riješiti i, najzad, procjene kakav će uticaj proizvesti usvojene odluke. Ova studija će obuhvatiti nekoliko poglavlja, a na svakom od poglavlja, koja će orijentaciono imati oko 10 strana, radiće po nekoliko mladih istraživača iz cijelog svijeta, koji su članovi ove Međunarodne istraživačke grupe. Istraživači iz Crne Gore, Srbije, Hrvatske i BiH pisaće radove na maternjem jeziku i baviće se istraživanjem problemskih situacija u svojim zemljama, dok će istraživači iz drugih zemalja pisati radove na engleskom jeziku, koji će dati uvid u problemske situacije u zemljama iz kojih dolaze.

Sljedeća pitanja mogu biti od značaja prilikom izrade rada:

— Šta je problem?

— Kako problem utiče na društvo?

— Ko su zainteresovani akteri kojih se problem neposredno ili posredno tiče?

— Šta su sastavni djelovi problema?

— Koja su ključna pitanja ili kontroverze vezane za problem?

— Kako riješiti problem?

Rokovi za podnošenje radova: 

  1. oktobar 2017. godine — Rok za dostavljanje prvog nacrta rada
  2. oktobar 2017. godine — Rok za dostavljanje drugog nacrta rada
  3. oktobar 2017. godine — Rok za dostavljanje finalne verzije rada

Nakon svakog nacrta biće dostavljeni komentari i sugestije autorima.

Ova Međunarodna istraživačka grupa predstavlja jedinstvenu priliku za okupljanje mladih istraživača iz cijelog svijeta, koji se bave pravnom naukom i analizom političkih pojava i procesa, kako bi uzeli učešća u analizi ne samo onoga što je bilo, kao i onoga što sad primjenjujemo kao pravo i politike, već i onoga što će biti neki budući osnov za razvijanje prava i političkih procesa na prostoru Crne Gore i država u regionu i svijetu.

Istraživači će raditi pod mentorstvom dr Jovane Marović, izvršne direktorice Politikon mreže, koja je urednica ove studije i međunarodni supervizor na projektu. Svi istraživači biće nagrađeni Potvrdom o učešću u Međunarodnoj istraživačkoj grupi, a istraživači, koji budu zainteresovani, dobiće i priliku da izlažu svoje autorske radove u okviru jednog od panela na međunarodnoj konferenciji, koja će se održati u novembru 2017. godine u Podgorici.

Prijave za Međunarodnu istraživačku grupu su otvorene do 10. septembra 2017. godine, a možete se prijaviti na e-mail adresu: adamasiustitia@gmail.com (ime, prezime, fakultet, e-mail adresa i broj telefona) ili popunjavanjem prijavnog formulara koji se možete naći ovdje.

Za sve dodatne informacije budite slobodni  da  nas kontaktirate na e-mail adresu: adamasiustitia@gmail.com.

%d bloggers like this: