Pet godina pregovora

Nakon pet godina pregovora za punopravno članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji broj otvorenih poglavlja prestaje da bude reper uspjeha. Ovo je dovoljno dug period u okviru kojeg su rezultati reformi morali biti vidljiviji, a boljitak za građane opipljiviji. Drugim riječima, usvajanje zakona i strateških dokumenata nije dovoljno za vladavinu prava. I u ovom, tehničkom, segmentu brojne aktivnosti su mogle biti brže i efikasnije sprovedene.

Ozbiljan razlog za zabrinutost, kao što je i istaknuto u nedavno objavljenom dokumentu Evropske komisije o trenutnom stanju u okviru poglavlja 23 (Pravosuđe i temeljna prava) i 24 (Pravda, sloboda i bezbjednost), predstavljaju slabo vidljivi rezultati u brojnim oblastima, poput oduzimanja imovine stečene kriminalom ili sprečavanja i kažnjavanja nasilja nad novinarima.

Ograničen uticaj mjera je i u oblastima posebno rizičnim za korupciju, kao što su npr. lokalna samouprava, javne nabavke, privatizacija. Sankcionisanje prekršaja nije djelotvorno i odvraćajuće. Finansijske istrage se ne pokreću sistematično u slučajevima korupcije. Zabrinjavajuće je i to što nedavna istraživanja pokazuju da je procenat povjerenja građana u rad pravosuđa u padu.

Svaki drugi crnogorski građanin nema povjerenja u rad pravosuđa. Prisutan je neprimjeren politički uticaj i na rad drugih institucija. Iz svih pomenutih razloga, potrebne su odlučnije i doslednije reforme, uz sistem odgovornosti i kažnjavanja koji će nas zaista i ubijediti da su institucije nezavisne i svi jednaki pred zakonom.

Photo: Jonathan McHugh