Aktivnosti/Activities

Kreiranje javnih politika na nivou EU

Na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore, u petak, 19. maja 2017. godine, u sklopu Škole međunarodnog prava i diplomatije u organizaciji studentskog udruženja Adamas, izvršna direktorka Politikon mreže Jovana Marović održala je predavanje na temu ,,Uloga državnih i nedržavnih aktera u kreiranju politika na nivou EU”. Jovana je na samom početku predstavila studentima osnovnu ideju, pravnu prirodu i strukturu Evropske unije, kao i ciljeve njenog formiranja.

12

Tokom predavanja, glavni akcenat je stavljen na zakonodavne procedure, procese donošenja odluka i aktere na nivou Evropske unije. Izlaganje o institucijama Evropske unije pomoglo je studentima da bolje razumiju ulogu Savjeta, Evropskog parlamenta, Evropske komisije i drugih institucija o kojima su imali priliku da slušaju svakodnevno u medijima i na društvenim mrežama. Veliko interesovanje probudila je i prezentacija posvećena ulozi političkih partija i Evropskog parlamenta u EU integraciji, putem koje su se studenti bliže upoznali sa aktivnostima političkih partija u procesu integracije, te na praktičnim primjerima spoznali značaj partija i parlamenta koji predstavljaju važne aktere u ovom procesu. Jovana se u svom izlaganju osvrnula i na rad nevladinog sektora i civilnog društva uopšte. Studenti su uvidjeli da, pored zvanične vlasti i političkih partija, postoje i drugi mehanizmi za unapređenje procesa integracije. Takođe, studenti su imali priliku i da nauče razliku između nevladinih i think tank organizacija, ali i da razumiju djelatnost i značaj think tank organizacija u rješavanju različitih društvenih problema.

Tekst je preuzet sa Facebook stranice studentske organizacije Adamas. 

%d bloggers like this: