Saopštenja/Press Releases

Reagovanje povodom izmjene Odluke o radnoj grupi za poglavlje 23

Povodom zaključka Vlade Crne Gore od 13. aprila 2017. godine i izmjene Odluke o obrazovanju Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine koja se odnosi na pregovoračko poglavlje 23 – Pravosuđe i temeljna prava, a kojima sam imenovana u članstvo ove radne grupe, kao i brojnih tekstova i reagovanja u vezi sa tim, želim da informišem zainteresovanu javnost sledeće:

Članica sam radne grupe za poglavlje 23 od njenog uspostavljanja u martu 2012. godine i u okviru nje sam pružila aktivan doprinos ispunjavanju obaveza u pregovorima za članstvo u EU, ali posebno u informisanju javnosti o problemima u koordinaciji i izvještavanju, te manjku transparentnosti u radu ove radne grupe.

U februaru ove godine sam, dostavljanjem propisanog formulara, iskazala interesovanje da ostanem članica i ubuduće, a cijeneći da zahvaljujući svom dosadašnjem radu u oblasti borbe protiv korupcije, ali i akademskim radovima u vezi sa pravom građanstva Evropske unije, mogu dalje da doprinesem pregovaračkom procesu bez obzira na to što predstavljam organizaciju koja je nedavno osnovana. Nakon toga nisam imala nikakvu komunikaciju sa Ministarstvom evropskih poslova (MEP) i nisam upoznata sa tim zašto je prvobitna odluka izmijenjena zaključkom, odnosno zašto je došlo do zamjene članova radne grupe iz nevladinog sektora.

Stoga podržavam zahtjev Mreže za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) koji je upućen MEP-u, a u kojem se traži obrazloženje ovakvog postupka. Smatram da je broj članova radne grupe iz nevladinog sektora trebalo od samog početka proširiti, a ne Odluku mijenjati na sjednici Vlade na štetu MANS-a. Zaista sam iznenađena načinom ponovnog imenovanja u RG. Istovremeno, bilo bi, po bilo kom osnovu, problematično obrazloženje zašto MANS ne treba da bude u radnoj grupi koja prati ispunjavanje obaveza u borbi protiv korupcije, a uzimajući u obzir sve što je ova organizacija do sada uradila u ovoj oblasti, te želim da izrazim punu podršku i njihovom članstvu.

Jovana MAROVIĆ

Izvršna direktorka Politikon mreže

%d bloggers like this: