Saopštenja/Press Releases

Evropski parlament o Crnoj Gori: mnogo razloga za brigu

Evropski parlament u nacrtu rezolucije o Crnoj Gori koja je juče razmatrana u Odboru za spoljne poslove izražava ozbiljnu zabrinutost zbog nivoa korupcije i organizovanog kriminala i ugrožavanja slobode medija u zemlji. Zbog toga imamo paradoksalnu situaciju u kojoj je Crna Gora hvaljena kao najuspješnija u procesu integracije Zapadnog Balkana, dok je istovremeno opterećuju isti problemi i neliberalne prakse poput zarobljenih država.

Crnoj Gori se kontinuirano i sa različitih nivoa u okviru EU spočitava da su dosadašnji napori u borbi protiv korupcije nedovoljni te da mora unaprijediti sprovođenje antikorupcijskih mehanizama, povećati broj istraga i pravnosnažnih presuda, posebno za korupciju na visokom nivou. Iako je u premijerovom ekspozeu naglašeno da će borba protiv korupcije biti prioritet tokom njegovog mandata, iz EP urgiraju da to zaista i bude, i to rezultatima i opredijeljenim resursima za ove aktivnosti. Otuda je lako zaključiti da retorička spremnost i opredijeljenost više ne mogu biti paravan za odsustvo stvarne demokratizacije i sprovođenja reformi.

U nacrtu rezolucije je istaknuta i briga zbog polarizovanja društva i bojkota parlamenta od strane opozicionih poslanika, dok su održivi dijalog i konstruktivna saradnja između vladajuće koalicije i opozicije postavljeni kao ključni i kritični za napredovanje u procesu pregovora. Parlament bi, dalje, trebalo da unaprijedi kontrolnu ulogu u odnosu na budžet i proces pristupanja, ali i da obezbijedi nastavak aktivnosti na rasvjetljavanju ”afere snimak”. Smatramo da je dobro što dokumentovani slučaj zloupotrebe javnih resursa u izborne svrhe i dalje zavređuje pažnju i prostor u EU izvještajima. Ipak, nejasno je u kojoj mjeri će biti odgovoreno na zahtjeve, budući da se akteri ove afere umjesto kažnjavanja zapravo nagrađuju.

Kao i godinama unazad, Evropski parlament ukazuje na potrebnu doslednu političku volju kako bi se konačno racionalizovala i depolitizovala javna uprava, poštovali principi zasluga, odgovornosti i transparentnosti, te obezbijedilo pravo građana na dobru upravu bez korupcije. Budući da se i ovi uslovi uporno ponavljaju, jasno je da nespremnost vladajuće elite da odgovori na njih u direktnoj vezi sa ustaljenim nedemokratskim mehanizmima koji joj i omogućavaju ostanak na vlasti.

Najzad, iz Evropskog parlamenta traže od organa javne uprave da unaprijede pristup informacijama od značaja za proces pregovora organizacijama civilnog društva, te osiguraju “smisleno” sprovođenje konsultacija. To što su kritičari vlasti, odnosno predstavnici civilnog sektora i medija, meta stalnih napada najbolji je pokazatelj stanja demokratije i slobode govora. Uporno prikrivanje važnih informacija isto tako.

%d bloggers like this: