Analize/Analyses

“Zločin bez kazne” – Savremeni Balkan/Crime Without Punishment – a Contemporary Balkan – Global Novel

Analiza izvršne direktorke PIN-a objavljena na EUinside.eu

Zanimljivu analizu Jovane Marović, koja je članica radne grupe za Poglavlje 23 pregovaračkog procesa Crne Gore s EU, objavile su Vijesti. U njoj, ona ukazuje kako su izvještaji Evropske komisije identični. Napredak je tehnički. Ona naglašava neprijatnu slučajnost objavljivanja rezultata predsjedničkih izbora u SAD i godišnjih izvještaja o napretku zemalja u sprovođenju reformi Evropske komisije istog dana. “Rezultati predsjedničkih izbora u SAD, praćeni raspravama o kraju liberalne demokratije kakvu poznajemo, objavljeni su istog dana kada i godišnji izvještaji o napretku u procesu evropske integracije. Prognoze o jačanju demokratije u ovom dijelu svijetu su isto tako pesimistične”, vjeruje Jovana Marović.

U EU primjećujemo zamor od procesa proširenja. Globalni trend nazadovanja demokratskih vrijednosti, kao i problemi u regionu, su glavni razlozi za to, po mišlljenju ekspertkinje. Ona ocjenjuje da je Crna Gora predstavljena u Briselu kao lider u sprovođenju reformi, ali da razlog treba tražiti u tome što su ostale zemlje u regionu opterećene brojnih drugim unutrašnjim problemima. Napredak je isključivo tehnički i praktično je sve istovjetno iz godine u godinu.

”Da zaključimo, ”stalni napredak” u jačanju institucija i zakona kroz proces pregovora ne znači i jačanje demokratije u Crnoj Gori. Demokratija nazaduje. Freedom House demokratski skor za Crnu Goru pokazuje da je regresivni trend prisutan u kontinuitetu od 2012. godine. Međutim, i bez primjene razvijene metodologije ovo se najbolje može vidjeti kroz izbornu i postizbornu retoriku, ambijent zastrašivanja, etiketiranje, napade na nezavisne medije i kritičare vlasti, sistem (ne)odgovornosti za kršenja zakona, brojne zloupotrebe, selektivno reagovanje institucija, i, još uvijek, ograničene uslove za fer i slobodne izbore” piše Jovana Marović za Vijesti.

***

European integration apathy

An interesting analysis by Jovana Marović, who is a member of the workgroup on Chapter 23 of Montenegro’s negotiations with the EU, is published by Vijesti. In it, she points out that the European Commission’s reports are all the same. Progress is technical. She underlines the unpleasant coincidence, when in one and the same day came the announcement of the results of the presidential elections in the USA and the EC’s annual reports on enlargement. “In the very day, when the results were announced from the presidential elections in the USA accompanied by discussions about the end of liberal democracy as we know it, came the presentation of this year’s progress reports in the process of European integration. Forecasts for the strengthening of democracy in this part of the world are just as pessimistic”, believes Jovana Marović.

The EU is jaded by the enlargement process. Global tendencies of the degradation of democratic values, as well as problems in the region are the main reason for it, is the expert’s opinion. She notes that Montenegro is presented in Brussels as being the most advanced, but it actually has no competition. Progress is purely technical and practically all is the same.

“Let us conclude – ‘the permanent progress’ in the strengthening of institutions and laws through the process of negotiations does not also mean a strengthening of democracy in Montenegro. Democracy is walking backwards. The democracy index of Freedom House for Montenegro shows that since the year 2012 there is a regressive trend. By the way, even without the use of a well developed methodology, you could see this quite well in the election and post-election rhetoric, the atmosphere of threats, labelling, attacks on independent media and critics of the authorities, the system of (ir)responsibility for breaking the law, the multitude of frauds, selective reactions by the institutions, and the still restricted conditions for free and fair elections”, writes Jovana Marović for Vijesti.

Photo: Jonathan McHugh

%d bloggers like this: